Gwarancja

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Peak Pilates rezerwuje sobie prawo do naprawy, zamiany, zwrotu za komponenty z defektem w czasie trwania gwarancji.

Gwarancja jest aktualna od daty faktury oryginalnego zakupu:

 

Gwarancja na sprzęt Studio Line

Poniższe produkty Peak posiadaja dożywotnią gwarancję na komponenty strukturalne ramy:

 •  Reformer
 •  Total Workout System®
 •  Cadillac
 •  Cadillac Convertible
 •  Sports Medicine Reformer
 •  Sports Medicine TWS machines

Oferujemy 10 letnia gwarancję na komponenty strukturalne ramy:

 •  High Ladder Barrels
 •  all other Barrels
 •  Chairs
 •  Combo Chairs
 •  High Chairs
 •  Wunda Chairs
 •  Ped-O-Puls
 •  Wall Systems

Wszystkie sprężyny i inne mechaniczne komponenty objęte są gwarancją na 2 lata.

Części tapicerki, liny, paski, pętle objete są gwarancją na 90dni.

Gwarancja na Power Cirlce trwa równiez 90 dni.

Ta gwarancja obejmuje produkty Peak Pilates i materiały okrywające. Pozostaje aktywna, pod nastepującymi warunkami:

 1.  Defekty nie są rezultatem normalnego użytkowania, podarcia się, wypadku, złego uzytkowania, nieautoryzowanej naprawy lub niewłaściwego serwisu lub narażenia na kontakt z ostrymi przedmiotami.
 2.  Maszyna nie została modyfikowana w żaden sposób.
 3.  Maszyna jest używana zgodnie z podręcznikiem i z ogólnie stosowanymi praktykami naprawy.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.

Ograniczona gwarancja Peak PilateSystem®

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Produkt ten objęty jest ograniczona gwarancją na 5 lat na komponenty strukturalne ramy, poręcze, wieżę, wytłaczanie w wieży, zgodnie z datą na fakturze.

Wszystkie komponenty za wyjątkiem tapicerki, lin, pasków objęte są 2 letnią ograniczona gwarancją, od daty zakupy zgodnie z fakturą. Jeśli sprzęt zostanie uszkodzony w trakcie transportu, dokonamy wymiany lub naprawy wadliwych części. Tapicerka, liny i paski objęte są gwarancją na defekty na okres 60 dni od daty zawartej na fakturze zakupu.

Ta gwarancja ma zastosowanie w odniesieniu do peak PilateSystem Reformer oraz Deluxe, i materialów pokrywających. Pozostaje aktualna , tylko na podstawie poniższych warunków:

 1.  Maszyna ta nie jest zmodyfikowana w żaden sposób.
 2.  Maszyna używana jest zgodnie z opsiem z podręcznika i ogólnie przyjętymi zasadami napraw. Wypadki, nadużywanie, złe uzytkowanie lub niewłaściwy serwis , nie będą objęte świadczeniami ge=warancyjnymi.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.

Gwarancja Mve® Fitness Chair

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Produkt ten objety jest gwarancją na 2 lata, na komponenty strukturalne ramy, od daty zawartej na fakturze zakupu.

Wszystkie inne komponenty, poza tapicerką, pianką z Foot pedal, objęte są 1 rokiem gwarancji, od daty zawartej na fakturze zakupu. Jeśli otrzymasz wadliwy produkt, naprawimy lub wymienimy niezbędne części. Tapicerka oraz pianka z Foot Pedal objęte są gwarancją od uszkodzeń na okres 60 dni, zgodnie z data zawartą na uowie zakupu.

Gwarancja odnosi się do Mve Fitness Chair i materiałów pokrywajacych. Gwarancja jest aktywna pod następującymi warunkami:

 1.  Maszyna nie została modyfikowana w żaden sposób.
 2.  Maszyna używana jest zgodnie z opsiem z podręcznika i ogólnie przyjętymi zasadami napraw. Wypadki, nadużywanie, złe uzytkowanie lub niewłaściwy serwis , nie będą objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.

Gwarancja Mve® Reformer i Mve® Tower System

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Gwarancja ta jest aktywna od daty zawartej na fakturze zakupu, przedłużana jest do okresu czasu ponizej:

Ten produkt posiada 2 lata gwarancji na konponenty strukturalne ramy.

Wszystkie inne komponenty poza tapicerką, linami, paskami i podwójnymi pętlami objete są 1 rokiem gwarancji.

Tapicerka, liny, paski na stopy i podwójne pętle objete są gwarancją od defektów na okres 60 dni.

Gwarancja ta jest aktywna od daty zawartej na fakturze zakupu, przedłużana jest do okresu czasu ponizej:

 1.  Maszyna nie została modyfikowana w żaden sposób.
 2.  Maszyna używana jest zgodnie z opsiem z podręcznika i ogólnie przyjętymi zasadami napraw. Wypadki, nadużywanie, złe uzytkowanie lub niewłaściwy serwis , nie będą objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.


Bookmark and Share