Gwarancja

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Peak Pilates rezerwuje sobie prawo do naprawy, zamiany, zwrotu za komponenty z defektem w czasie trwania gwarancji.

Gwarancja jest aktualna od daty faktury oryginalnego zakupu:

 

Gwarancja na sprzęt Studio Line

Poniższe produkty Peak posiadaja dożywotnią gwarancję na komponenty strukturalne ramy:

 •  Reformer
 •  Total Workout System®
 •  Cadillac
 •  Cadillac Convertible
 •  Sports Medicine Reformer
 •  Sports Medicine TWS machines

Oferujemy 10 letnia gwarancję na komponenty strukturalne ramy:

 •  High Ladder Barrels
 •  all other Barrels
 •  Chairs
 •  Combo Chairs
 •  High Chairs
 •  Wunda Chairs
 •  Ped-O-Puls
 •  Wall Systems

Wszystkie sprężyny i inne mechaniczne komponenty objęte są gwarancją na 2 lata.

Części tapicerki, liny, paski, pętle objete są gwarancją na 90dni.

Gwarancja na Power Cirlce trwa równiez 90 dni.

Ta gwarancja obejmuje produkty Peak Pilates i materiały okrywające. Pozostaje aktywna, pod nastepującymi warunkami:

 1.  Defekty nie są rezultatem normalnego użytkowania, podarcia się, wypadku, złego uzytkowania, nieautoryzowanej naprawy lub niewłaściwego serwisu lub narażenia na kontakt z ostrymi przedmiotami.
 2.  Maszyna nie została modyfikowana w żaden sposób.
 3.  Maszyna jest używana zgodnie z podręcznikiem i z ogólnie stosowanymi praktykami naprawy.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.

Ograniczona gwarancja Peak PilateSystem®

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Produkt ten objęty jest ograniczona gwarancją na 5 lat na komponenty strukturalne ramy, poręcze, wieżę, wytłaczanie w wieży, zgodnie z datą na fakturze.

Wszystkie komponenty za wyjątkiem tapicerki, lin, pasków objęte są 2 letnią ograniczona gwarancją, od daty zakupy zgodnie z fakturą. Jeśli sprzęt zostanie uszkodzony w trakcie transportu, dokonamy wymiany lub naprawy wadliwych części. Tapicerka, liny i paski objęte są gwarancją na defekty na okres 60 dni od daty zawartej na fakturze zakupu.

Ta gwarancja ma zastosowanie w odniesieniu do peak PilateSystem Reformer oraz Deluxe, i materialów pokrywających. Pozostaje aktualna , tylko na podstawie poniższych warunków:

 1.  Maszyna ta nie jest zmodyfikowana w żaden sposób.
 2.  Maszyna używana jest zgodnie z opsiem z podręcznika i ogólnie przyjętymi zasadami napraw. Wypadki, nadużywanie, złe uzytkowanie lub niewłaściwy serwis , nie będą objęte świadczeniami ge=warancyjnymi.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.

Gwarancja Mve® Fitness Chair

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Produkt ten objety jest gwarancją na 2 lata, na komponenty strukturalne ramy, od daty zawartej na fakturze zakupu.

Wszystkie inne komponenty, poza tapicerką, pianką z Foot pedal, objęte są 1 rokiem gwarancji, od daty zawartej na fakturze zakupu. Jeśli otrzymasz wadliwy produkt, naprawimy lub wymienimy niezbędne części. Tapicerka oraz pianka z Foot Pedal objęte są gwarancją od uszkodzeń na okres 60 dni, zgodnie z data zawartą na uowie zakupu.

Gwarancja odnosi się do Mve Fitness Chair i materiałów pokrywajacych. Gwarancja jest aktywna pod następującymi warunkami:

 1.  Maszyna nie została modyfikowana w żaden sposób.
 2.  Maszyna używana jest zgodnie z opsiem z podręcznika i ogólnie przyjętymi zasadami napraw. Wypadki, nadużywanie, złe uzytkowanie lub niewłaściwy serwis , nie będą objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.

Gwarancja Mve® Reformer i Mve® Tower System

Gwarantujemy , że nasze maszyny pozbawione są uszkodzeń produkcyjnych. Jakakolwiek wymiana części, w czasie trwania gwarancji, jest ją objęta.

Gwarancja ta jest aktywna od daty zawartej na fakturze zakupu, przedłużana jest do okresu czasu ponizej:

Ten produkt posiada 2 lata gwarancji na konponenty strukturalne ramy.

Wszystkie inne komponenty poza tapicerką, linami, paskami i podwójnymi pętlami objete są 1 rokiem gwarancji.

Tapicerka, liny, paski na stopy i podwójne pętle objete są gwarancją od defektów na okres 60 dni.

Gwarancja ta jest aktywna od daty zawartej na fakturze zakupu, przedłużana jest do okresu czasu ponizej:

 1.  Maszyna nie została modyfikowana w żaden sposób.
 2.  Maszyna używana jest zgodnie z opsiem z podręcznika i ogólnie przyjętymi zasadami napraw. Wypadki, nadużywanie, złe uzytkowanie lub niewłaściwy serwis , nie będą objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Ta gwarancja dotyczy oryginalnie zakupionych przedmiotów i nie można jej przenieść. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone pod warunkami tej umowy.


Bookmark and Share

Rendered within : 553.2ms, Server ID : 1
Thanksgiving Info
-

Mad Dogg Athletics will be closed on Thursday, November 27 and Friday, November 29, 2014 in honor of the Thanksgiving holiday. Any orders placed after Wednesday 12pm will be processed on Monday December 1, 2014.

Have a happy and safe Thanksgiving!

– The Mad Dogg Athletics Team