Garantie

Wij garanderen dat onze machines geen productiefouten hebben. Op ieder onderdeel dat op grond van deze overeenkomst gerepareerd of vervangen wordt, geldt een garantieperiode die gelijk is aan de resterende looptijd van de originele garantieperiode.

Peak Pilates® behoudt het recht om een defect component dat onder deze garantie valt te repareren, vervangen of diens waarde te vergoeden.

Deze garantie wordt van kracht op de factuurdatum van de originele aankoop en heeft één van onderstaande looptijden:

 

Levenslange garantie studioapparatuur

Voor de volgende producten van Peak geldt een levenslange garantie op de structurele componenten van het frame:

 •  Reformer
 •  Total Workout System®
 •  Cadillac
 •  Cadillac Convertible
 •  Sports Medicine Reformer
 •  Sports Medicine TWS machines

Wij bieden een garantie van 10 jaar op de structurele componenten van het frame voor de volgende onderdelen:

 •  High Ladder Barrels
 •  all other Barrels
 •  Chairs
 •  Combo Chairs
 •  High Chairs
 •  Wunda Chairs
 •  Ped-O-Puls
 •  Wall Systems

Voor veren en andere mechanische componenten geldt een garantie van 2 jaar.

Voor onderdelen van bekleding, touwen, riempjes en lussen geldt een garantie van 90 dagen.

Voor Power Circles geldt tevens een garantieperiode van 90 dagen.

Deze garantie heeft betrekking op producten van Peak Pilates en betreft enkel materialen. Deze is enkel van kracht onder de volgende voorwaarden:

 1.  Een defect wordt niet veroorzaakt door normale slijtage, ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, reparatie zonder toestemming of onjuiste service, of blootstelling aan harde elementen (natuurlijke of synthetische).
 2.  De machine wordt op geen enkele manier aangepast.
 3.  De machine wordt enkel gebruikt op de manier die in de handleiding genoemd wordt en in overeenstemming met de algemeen geaccepteerde norm voor Pilates-oefeningen.

Deze garantie geldt voor de originele koper van dit apparaat en is niet overdraagbaar. Claims dienen binnen bovenvermelde, relevante garantieperiode ingediend te worden. Buiten de VS kan de garantie verschillen.

Beperkte garantie Peak PilateSystem®

Wij garanderen dat deze machine geen productiefouten heeft. Op ieder onderdeel dat op grond van deze overeenkomst gerepareerd of vervangen wordt, geldt een garantieperiode die gelijk is aan de resterende looptijd van de originele garantieperiode.

Op dit product geldt een periode van vijf jaar beperkte garantie op de structurele componenten van het frame, rails en tower extrusions, die van kracht wordt op de factuurdatum van de originele aankoop.

Op alle andere componenten, behalve de bekleding, touwen en riempjes, geldt een beperkte garantie van twee jaar die van kracht wordt op de factuurdatum van de originele aankoop. Indien op grond van werkzaamheden en/of materiaal een fout optreedt, zullen wij naar eigen goeddunken het defecte component repareren of vervangen. Voor bekleding, touwen en riempjes geldt een garantie voor defecten als gevolg van werkzaamheden en/of materiaal van 60 dagen met ingang van de factuurdatum van de originele aankoop.

Deze garantie heeft betrekking op de Peak PilateSystem Reformer en Deluxe modellen en heeft enkel betrekking op het materiaal. Deze is enkel geldig onder de volgende voorwaarden:

 1.  Deze machine wordt op geen enkele manier aangepast.
 2.  De machine wordt enkel gebruikt op de manier die in deze handleiding genoemd wordt en in overeenstemming met de algemeen geaccepteerde norm voor Pilates-oefeningen. Ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of onjuiste service vallen niet onder deze garantie.

Deze garantie geldt enkel voor de originele koper van het apparaat en is niet overdraagbaar. Claims dienen binnen bovenvermelde, relevante garantieperiode ingediend te worden. Buiten de VS kan de garantie verschillen.

Beperkte garantie MVe® Fitness Chair

Wij garanderen dat deze machine geen productiefouten heeft. Op ieder onderdeel dat op grond van deze overeenkomst gerepareerd of vervangen wordt, geldt een garantieperiode die gelijk is aan de resterende looptijd van de originele garantieperiode.

Op dit product geldt een periode van twee jaar beperkte garantie op de structurele componenten van het frame, die van kracht wordt op de factuurdatum van de originele aankoop.

Op alle andere componenten, behalve de bekleding en het schuim en de afdekking van de Foot Pedal, geldt een beperkte garantie van een jaar die van kracht wordt op de factuurdatum van de originele aankoop. Indien op grond van werkzaamheden en/of materiaal een fout optreedt, zullen wij naar eigen goeddunken het defecte component repareren of vervangen. Voor bekleding en het schuim en de afdekking van de Foot Pedal geldt een garantie voor defecten als gevolg van werkzaamheden en/of materiaal van 60 dagen met ingang van de factuurdatum van de originele aankoop.

Deze garantie heeft betrekking op de Peak Pilates MVe Fitness Chair en betreft enkel materialen. Deze is enkel geldig onder de volgende voorwaarden:

 1.  Deze machine wordt op geen enkele manier aangepast.
 2.  De machine wordt enkel gebruikt op de manier die in de handleiding genoemd wordt en in overeenstemming met de algemeen geaccepteerde norm voor Pilates-oefeningen. Ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of onjuiste service vallen niet onder deze garantie.

Deze garantie geldt enkel voor de originele koper van deze apparatuur en is niet overdraagbaar. Claims dienen binnen bovenvermelde, relevante garantieperiode ingediend te worden. Buiten de VS kan de garantie verschillen.

Beperkte garantie MVe® Reformer en MVe®+Tower System

Wij garanderen dat deze machine geen productiefouten heeft. Op ieder onderdeel dat op grond van deze overeenkomst gerepareerd of vervangen wordt, geldt een garantieperiode die gelijk is aan de resterende looptijd van de originele garantieperiode.

Deze garantie wordt van kracht op de factuurdatum van de originele aankoop en heeft één van onderstaande looptijden:

Op dit product geldt een periode van twee jaar beperkte garantie op de structurele componenten van het frame.

Op alle andere componenten, behalve de bekleding, touwen, foot strap en double loops, geldt een beperkte garantie van een jaar. Indien op grond van werkzaamheden en/of materiaal een fout optreedt, zullen wij naar eigen goeddunken het defecte component repareren of vervangen.

Voor bekleding, touwen, foot strap en double loops geldt een garantie voor defecten als gevolg van werkzaamheden en/of materiaal van 60 dagen.

Deze garantie heeft betrekking op de Peak Pilates MVe Reformer en MVe+Tower System en betreft enkel materialen. Deze is enkel van kracht onder de volgende voorwaarden:

 1.  Deze machine wordt op geen enkele manier aangepast.
 2.  De machine wordt enkel gebruikt op de manier die in de handleiding genoemd wordt en in overeenstemming met de algemeen geaccepteerde norm voor Pilates-oefeningen. Ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of onjuiste service vallen niet onder deze garantie.

Deze garantie geldt enkel voor de originele koper van deze apparatuur en is niet overdraagbaar. Claims dienen binnen bovenvermelde, relevante garantieperiode ingediend te worden. Buiten de VS kan de garantie verschillen.


Bookmark and Share