Verzendinformatie

Afhankelijk van de locatie ontvangt u de apparatuur 3–6 werkdagen nadat deze onze haven heeft verlaten. Tenzij anders aangegeven wordt uw apparatuur verzonden op één van de vijf (5) werkdagen van de ingeplande verzendweek. Op de eerste werkdag na vertrek stellen wij u op de hoogte van de verwachte aankomsttijd. Aflevering van kleinere items en attributen hangt af van de door u gekozen verzendmethode.

Betalingsbeleid/beleid betreffende herziening voor apparatuur:

Betalingsbeleid

 • Om een productiedatum voor uw order te kunnen garanderen, is een aanbetaling van 50% nodig op het moment van plaatsing van de order of binnen 3 werkdagen, tenzij u een account bij ons hebt of uw bedrijf gebruik maakt van een aankooporder die goedgekeurd is door onze afdeling boekhouding.
 • Het uiteindelijke bedrag dient 7 werkdagen voor aanvang van de productieweek die op uw verkooporder vermeld staat, voldaan te worden. Indien uw betaling later ontvangen wordt, wordt de verzending opnieuw ingepland. Tot het moment van betaling geldt een opslagtoeslag van € 26 per kist per week.

Annuleringsbeleid

Om een order te kunnen annuleren is een geschreven kennisgeving per fax, e-mail of post nodig. Verzekert u alstublieft van de ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving door de vertegenwoordiger.

 • Indien eenmaal een aanbetaling is gedaan en een order is geplaatst, gelden de standaard annuleringskosten van 10% van de orderwaarde.
 • Indien een order binnen 10 dagen na de productieweek geannuleerd wordt, zijn de annuleringskosten 25% van de totale order.
 • Indien een order TIJDENS de ingeplande productieweek geannuleerd wordt, zijn de annuleringskosten 50% van de totale order.
 • In geval van annulering van een order die middels creditcard geplaatst is, geldt naast bovenstaande kosten een toeslag van 3% administratiekosten.

Wijzigingsbeleid

Om een order te kunnen wijzigen is een geschreven kennisgeving per fax, e-mail of post nodig. Verzekert u alstublieft van de ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving door de vertegenwoordiger.

 • Een order kan zonder extra kosten gewijzigd worden indien dit minimaal 9 werkdagen voorafgaand aan de productieweek gebeurt.
 • Indien bij een order sprake is van een op maat gemaakte kleur van de bekleding, kan het vinyl tot maximaal drie dagen na het plaatsen van de order gewijzigd worden. Indien een wijziging na deze drie dagen wordt doorgegeven, is de klant verantwoordelijk voor 100% van de kosten die Peak gemaakt heeft voor het oorspronkelijke vinyl.
 • Indien een order gewijzigd wordt tussen de 9 werkdagen voorafgaand aan de productieweek en de maandag van de productieweek, wordt 25% van de waarde van de wijziging bij de klant in rekening gebracht. Daarnaast dient de invloed van de wijziging op de verzenddatum beoordeeld te worden. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de originele opleverdatum van de order te handhaven, kan deze onder invloed van de beschikbaarheid van materiaal gewijzigd worden.
 • Tijdens de productieweek kan een order niet gewijzigd worden.

Wijziging van de verzenddatum op verzoek van de klant

Indien mogelijk honoreren wij een verzoek tot wijziging van de geplande verzend- of afleverdatum.

 • Wijzigingen dienen minimaal veertien (14) werkdagen voorafgaand aan de productieweek die op de verkooporder vermeld staat, gedaan te worden.
 • Eventuele wijzigingen na die periode leiden tot bovenvermelde opslagkosten totdat de zending het magazijn verlaat.

Levering en uitladen van apparatuur van grote omvang:

Het leveringsbedrijf krijgt de instructie om de aangewezen contactpersoon te bellen voor het inplannen van de uiteindelijke leverdatum. Normaal gesproken vinden de meeste leveringen binnen 24-48 uur na het contact plaats en dient u of uw vertegenwoordiger voor een periode van 4 uur beschikbaar te zijn, tenzij anders tussen de partijen overeengekomen. Afhankelijk van het soort levering dat u bent overeengekomen met de verkoper, kunt u de volgende diensten verwachten:

 • Stoep/Commercieel of woonhuis: De apparatuur wordt ongelost, buiten afgeleverd op een commerciële of woonlocatie. Kisten worden niet uitgepakt. Verpakkingsmateriaal wordt niet verwijderd. Er vindt geen montage plaats.
 • Binnen/Commerciële levering of bij woonhuis: De apparatuur wordt afgeleverd bij een commerciële of woonlocatie, waar het gelost wordt, uit de kisten gehaald en binnen geplaatst. Alle verpakkingsmateriaal wordt verwijderd. Er vindt geen montage plaats.

Speciale opmerkingen

In geval van leveringsproblemen, inclusief het onaangekondigd arriveren van het vervoersbedrijf en/of nalatigheid van diens diensten, neemt u dan direct contact op met onze coördinator logistiek via +1-(800)-925-3674.

Levering van kleine items die via Fedex verzonden worden:

FedEx levert uw order zonder vooraankondiging af. Indien u op het moment van levering niet aanwezig bent, ontvangt u een briefje waarmee u alsnog de levering kunt regelen. Soms kunnen pakketjes op een vooraf afgesproken locatie bij uw huis of bedrijf afgeleverd worden, mits deze dienst in uw gebied wordt aangeboden.

Tekorten of verschillen:

Een tekort of verschil dient binnen 72 uur na ontvangst van de producten en/of onderdelen gemeld te worden. Het melden van het probleem is erg belangrijk. Het is voorgekomen dat klanten maanden na ontvangst ontbrekende items meldden, omdat de zending nooit geopend was. Indien items niet binnen de gestelde periode gemeld worden, kunnen wij niet kosteloos voor nieuwe zorgen. Meestal kunnen ontbrekende of juiste items binnen 48 uur verzonden worden. Indien er iets ontbreekt of als u een verschil constateert, neemt u dan contact op met de afdeling klantenservice via +1-800-925-3674.

Beschadigde of verloren gegane apparatuur:

In het geval een groot apparaat, waarbij geen sprake is van een op maat gemaakte kleur van bekleding, op maat gemaakt hout, of een ander speciaal verzoek (zoals een extra groot reformer-frame, etc.), tijdens het vervoer beschadigd is of verloren is gegaan, wordt binnen tien (10) werkdagen een vervangend exemplaar verzonden. De tijd die nodig is om vervangende, op maat gemaakte exemplaren te verzenden, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het hiervoor benodigde materiaal.

In geval van beschadiging verzoeken wij u om het verpakkingsmateriaal te bewaren en, indien mogelijk, een aantekening van beschadigde kisten/dozen op de afleveringsbon te maken voordat u deze ondertekent. In geval u schade constateert NADAT u een zending hebt uitgepakt, dient u deze binnen 48 uur na ontvangst bij ons kantoor te melden. Bewaart u wederom al het verpakkingsmateriaal. Bij het opstellen van een schadeclaim zijn foto’s, indien u deze kunt nemen, zeer bruikbaar. Afhankelijk van de omvang van de schade ontvangt u vervangende onderdelen en/of een vervangend exemplaar.

Garantie:

Wij garanderen dat onze machines geen productiefouten hebben. Op ieder onderdeel dat op grond van deze overeenkomst gerepareerd of vervangen wordt, geldt een garantieperiode die gelijk is aan de resterende looptijd van de originele garantieperiode. Peak Pilates® behoudt het recht om een defect component dat onder deze garantie valt te repareren, vervangen of diens waarde te vergoeden. Deze garantie wordt van kracht op de factuurdatum van de originele aankoop. Raadpleeg hier ons complete garantiebeleid.

Indien u vragen hebt of hulp nodig hebt, belt u dan alstublieft met 010-5904508.

Internationale verzending

Voor informatie over internationale verzending verzoeken wij u rechtstreeks te bellen met Peak Pilates via 0031(0)10-5904508.


Bookmark and Share